• KHOẢNG GIÁ

hoa quả

Sắp xếp theo:
Hiển thị:

còn hàng
(0 đánh giá)
Chanh vàng
80,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Chanh leo
35,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Dứa
0 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Chuối xanh
0 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Dâu tây Mộc Châu
280,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Cơm sầu riêng
0 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Sầu riêng
140,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Xoài cát chu Cao Lãnh
60,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Roi đỏ
55,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Nhãn Thái
0 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Măng cụt
120,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Mãng cầu
80,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Mận Mộc Châu
160,000 VNĐ/KG

còn hàng
(0 đánh giá)
Bơ Quốc Minh
95,000 VNĐ/KG